منشور رقم 01 مؤرّخ في15 شوال 1440 هـ الموافق لـ 18 جوان 2019 م المتعلق بالتسجيل الأوّلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2019- 2020

نص المنشور


Circulaire n°01 du 15 Chawal 1440 H correspondant au 18 Juin 2019 relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire 2019-2020

Texte de la Circulaire