منشور رقم 01 مؤرّخ في26 شعبان 1437 هـ الموافق 02 جوان 2016 المتعلق بالتسجيل الأوّلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2016 - 2017

نص المنشور


Circulaire n°01 du 26 Chaaban 1437H correspondant au 02 Juin 2016 relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire 2016-2017

Texte de la Circulaire